Práce, která naplňuje život a přináší morální i profesní růst

Práce, která naplňuje život a přináší morální i profesní růst

Bohužel i v dnešní době si někteří lidé pletou kvalifikované pracovníky v sociálních službách s „posluhovačkami“. Pracovníci v sociálních službách jsou profesionálové ve svém oboru. Nejen, že k výkonu povolání potřebují patřičné vzdělání, ale vzdělávají se celoživotně 

Bohužel i v dnešní době si někteří lidé pletou kvalifikované pracovníky v sociálních službách s  „posluhovačkami“. Některé rodiny si zase neuvědomují, že smlouvu o poskytování sociální služby podepisujeme s uživatelem sociální služby, nikoliv s rodinou. Přeje-li si paní koupat jednou týdně a postel převlékat jednou za měsíc, budeme její přání respektovat bez ohledu na mínění rodiny.

Možná právě tyto aspekty způsobují, že je pracovníků v sociálních službách stále nedostatek.

Já to ale vidím z druhé strany. V charitě pracuji od r. 1999. Musím přiznat, že tolik krásných a obětavých lidí jsem do té doby nepoznala. Charita je totiž naplněna láskou a laskavostí a tím přitahuje lidi stejného ražení.

Pracovníci v sociálních službách jsou profesionálové ve svém oboru. Nejen, že k výkonu povolání potřebují patřičné vzdělání, ale vzdělávají se celoživotně (min. 24 hodin vzdělávání za rok). Toto vzdělávání jim samozřejmě hradí zaměstnavatel, ale výběr kurzů je převážně na rozhodnutí zaměstnanců. Je to obrovská deviza přinášející osobnostní i profesní růst.

Lidé, kteří u nás pracují, dostávají postupně jiný náhled na svět. To, co dříve považovali za velký problém, se nyní jeví jako maličkost v kontrastu s problémy uživatelů sociálních služeb. Mnozí zaměstnanci tak přehodnocují své priority.

Pomáhat druhým je poslání. Je to činnost, která člověka naplňuje. Pomáhat neznamená jenom pomoc se sebeobsluhou, úklidem, nákupem apod. Pomáhat znamená i usmát se, potěšit toho druhého, ukázat mu, že i ve stáří a nemoci může být život hezký, má-li nás někdo rád. Každý člověk je originál a zaslouží si úctu. To je podstata lidského života. Všichni zaměstnanci se tímto heslem řídí. Řídí se jím také vedoucí sociálních služeb, středisek a úseků.  Vážíme si našich zaměstnanců za jejich lásku, zodpovědnost, pracovitost, spolehlivost a pozitivní přístup.

Pokud někdo hledá práci, která má skutečný smysl, najde ji právě na těchto stránkách pod záložkou volná místa.

Text: Bc. Olga Medlínová, DiS., ředitelka Oblastní charity Strakonice