Poděkování za koledu v roce 2020

Poděkování za koledu v roce 2020

Děkuji všem vedoucím skupinek, že dokázali děti nadchnout a svým vystupováním každoročně zvyšují důstojnost a prestiž sbírky. Děkuji koledníčkům za jejich poctivě vyšlapanou cestu k poznání lidskosti, říká Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity Strakonice.

poděkování.pdf

Poděkování za koledu v roce 2020

Dvacátý jubilejní ročník Tříkrálové sbírky se skutečně vydařil. Do terénu se na Strakonicku a Blatensku vydalo 132 skupinek. Letošní ročník na mě působil velmi optimisticky a šťastně. Měla jsem pocit, že si sbírku všichni užíváme. Radujeme se z toho, že děláme dobrou věc, a že radost přinášíme i dostáváme. Ze všech králů, které jsem potkala, či viděla na fotografiích, vyzařuje spousta energie. Některé děti byly neunavitelné a chodily opakovaně.

Koleda přináší nejen radost, požehnání a pomoc potřebným, ale i množství společných a krásných zážitků. Nebýt koledy, byli bychom o tyto zážitky ochuzeni.

Děkuji všem vedoucím skupinek, že dokázali děti nadchnout a svým vystupováním každoročně zvyšují důstojnost a prestiž sbírky. Děkuji koledníčkům za jejich poctivě vyšlapanou cestu k poznání lidskosti.

Jsem velmi vděčna všem, kteří se na sbírce podíleli, spolupracovali a podporovali jí. Také upřímně děkuji všem, kteří přívětivě vítali koledníčky a přispěli na dobrou věc.

Všem přeji, aby do nového roku vykročili s takovým elánem a úsměvem, jako naši koledníčci.

Děkuji Vám.

Olga Medlínová,

ředitelka Oblastní charity Strakonice

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
549 125 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Poděkování za vynikající realizaci projektu