Jak se bránit nátlakovým metodám

Jak se bránit nátlakovým metodám

Odborné vzdělávání zaměstnanců, kteří pracují v sociálních službách je běžnou součástí upevňování a rozšiřování profesionální odbornosti zaměstnanců Oblastní charity Strakonice.

Tentokrát se jednalo o téma, které se více či méně dotýká nás všech, neboť se s ním setkáváme v běžném životě: "Jak se bránit nátlakovým metodám."

Akreditovaného kurzu se dne 6.5.2017 účasnilo celkem dvacet zájemců z Oblastní charity Strakonice a Charity Malenice. Lektorsky jej zajistila Asociace poskytovatelů Sociálních služeb ČR, osmihodinový seminář vedla Mgr. Michaela Veselá.

Účastníci se měli možnost dovědět, co je to manipulace a jaké jsou nátlakové metody manipulátora, formy, jakými je nátlak manipulátorem vyvíjen. Bylo připomenuto, že můžeme být manipulováni v osobních i pracovních vztazích. Dalšími důležitými dovednostmi byly rady, jak se lze manipulaci a nátlaku bránit.

Věříme, že absolvování kurzu posílilo odbornost účastníků v tom, že se stanou při výkonu fyzicky a psychicky vyčerpávající sociální práce odolnější a vyrovnanější. Práce v sociálních službách zatím patří k oborům, které si svou profesionální prestiž postupně získávají a jejíž skutečná hodnota stále nabývá na významu.

Text: Libuše Lukešová