Informace o Tříkrálové sbírce 2018

Informace o Tříkrálové sbírce 2018

Jako každý rok bude i v lednu 2018 probíhat Tříkrálová sbírka. Tříkrálová sbírka se bude konat na území celé České republiky a jejím provedením byla pověřena Charita Česká republika osvědčením ze dne 15. 10. 2012. Je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji v roce 2018 můžeme uspořádat už poosmnácté. V regionech mají na starost její průběh jednotlivé Charity ve spolupráci s farnostmi, školami či různými organizacemi. Tato sbírka probíhá od 1. do 14. ledna 2018.

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. V případě Oblastní charity Strakonice je to pak na modernizaci vybavení kuchyně Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Více: Tříkrálová sbírka OCH Strakonice

Kdo koleduje?

Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem. Číslo kasičky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem. Kasičky, do kterých se hotovost vybírá, byly úředně zapečetěny hromadně na Městském úřadu ve Strakonicích, kde budou po ukončení akce také úředně rozpečetěny, peníze přepočítány a odeslány na konto Tříkrálové sbírky.

Bc. O. Medlínová, DiS., ředitelka OCH Strakonice