Hledáme dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku 2018

Hledáme dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku 2018

Oblastní charita Strakonice hledá dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku:

  • Koledníky (děti i dospělé osoby)
  • Vedoucí skupinek (věk od 15ti let)

Termín sbírky: od 1. do 14. ledna 2018

 

Jedná se o celostátní charitativní sbírku, která je povolena Ministerstvem vnitra. Všichni koledníci i vedoucí skupinek jsou centrálně pojištěni. Kostýmy tří králů poskytneme. Koledníci dostanou občerstvení a drobné dárky

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Prostředky ze sbírky v roce 2018 budou v Oblastní charitě Strakonice použity na vybavení kuchyně v Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.

Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Více: http://www.trikralovasbirka.cz

Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností.

Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Kasičky, do kterých se bude vybírat, budou úředně zapečetěny hromadně na MěÚ ve Strakonicích, kde budou po ukončení akce také úředně rozpečetěny, peníze přepočítány a odeslány na konto Tříkrálové sbírky.

Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. 777 887 158