Den Charity v Oblastní charitě Strakonice

Den Charity v Oblastní charitě Strakonice

Tisková zpráva - Den Charity v Oblastní charitě Strakonice

Den otevřených dveří ve všech střediscích služeb Oblastní charity Strakonice 27. září od 9 do 16 hodin.

Tisková zpráva: Den Charity_2018_text_TZ.pdf

 

Tisková zpráva - Den Charity v Oblastní charitě Strakonice

Den otevřených dveří ve všech střediscích služeb Oblastní charity Strakonice 27. září od 9 do 16 hodin.

Dům klidného stáří sv. Anny, Sousedovice 40

Kancelář terénních služeb a poradny Krále J. z Poděbrad 772, Strakonice

Pečovatelská služba Volyně, Vimperská 595, Volyně

Pečovatelská služba Blatná a Osek, poradna Blatná, Zahradnická 171 Blatná

Cílem akcí pořádaných v rámci Dnů Charity je ukázat veřejnosti, jak místní Charita pomáhá lidem, kteří si kvůli stáří, zdravotnímu omezení či sociálnímu vyloučení nedokáží nebo nemohou pomoci sami. Ve dnech kolem tohoto svátku jednotlivé Charity pořádají společenské a kulturní akce pro veřejnost – koncerty a hudební vystoupení, výstavy a divadelní představení, při kterých současně představují svoji činnost. Často také pořádají dny otevřených dveří ve svých zařízeních pro mládež, lidi s postižením nebo ohrožené vyloučením a pro seniory. Akce nejsou provázeny žádnou finanční sbírkou. „Smyslem těchto akcí je ukázat, že jsme blízko lidem a pomáháme v místech, kde nás potřebují,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Seznam akcí pořádaných ke Dni Charity najdete na www.charita.cz/o-charite/den-charity/den-charity-2018/.  

Den Charity a sv. Vincenc

Nápad představit Charitu se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září, sv. Vincence z Pauly, jako Den Charity.

Vincenc z Pauly (1576–1660), kněz, který zasvětil život práci pro chudé. Jeho heslem bylo: „Bratři! nemilujme slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou.“ (Nový zákon, 1 Jan 3.18) Za válek 1648–1653 například zorganizoval rozsáhlou pomoc pro zpustošené kraje – za pomoci tištěných letáků se zprávami o utrpení zbídačeného obyvatelstva shromáždil v Paříži finanční milodary. Za ně byly nakoupeny potraviny a oděvy a pomocí misionářů rozdělovány chudým v postižených oblastech. Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregace kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 jej papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

O Charitě

Charitu Česká republika zřizuje Česká biskupská konference a je to největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb. Charita Česká republika pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu.

Po celé zemi poskytují organizace Charity 826 registrovaných sociálních služeb, 87 zdravotních služeb, 77 hospicových služeb a 350 služeb jiného druhu. V České republice v roce 2017 Charita evidovala v rámci všech těchto služeb pomoc celkem 144 750 osobám.

Kontakt pro média:

Ředitelka Oblastní charity Strakonice

Bc. Olga Medlínová, DiS.

Sousedovice 40

386 01 Strakonice

Tel: 777 887 158

e-mail: medlinova@charita-strakonice.cz