Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kontaktní údaje:

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice, IČO: 69093083

tel.: 383 323 281, e-mail: reditelka@charita-strakonice.cz

ID datové schránky: u9hc73w

Bankovní spojení:

ČSOB Strakonice 136219490/0300

OCH Strakonice je členem:

 • České rady humanitárních organizací
 • České asociace poskytovatelů sociálních služeb
 • Zdravotnického kolégia
 • Kolégia pro seniory
 • Kolégia pro domovy seniorů
 • Kolégia pečovatelské služby
 • Kolégia pro projekty sociálního poradenství

Je součástí Diecézní Charity České Budějovice. Působí na území města Strakonice a okolí (Blatná, Volyně, Čestice, Radomyšl, Osek atd.). Služby poskytujeme lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní politickou příslušnost.

Poslání:

„Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby.“ Posláním Oblastní Charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě či situaci. Vycházíme z individuálních potřeb každého zájemce o naši službu, poskytujeme ji v jeho zájmu a tak, abychom zajistili dodržování lidských práv a svobod. 

Registrované sociální služby:

 • Domov pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Odborné sociální poradenství

Cíle organizace:

 • Tvorba  a zavádění standardů kvality registrovaných sociálních služeb  - jako záruky trvalé kvality námi poskytovaných sociálních služeb
 • Podpora komunitního plánování 
 • Zvyšování odbornosti všech zaměstnanců 
 • Větší informovanost veřejnosti o organizaci ( www stránky, spolupráce s obcemi)
 • Prohloubení spolupráce s ostatními charitami Diecézní Charity České Budějovice – výměné stáže pracovníků z důvodu získání nových zkušeností
 • Prohloubení spolupráce s dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby

Právní statut

Církevní právnická osoba

Zřizovatel

Biskupství českobudějovické

Rada Charity

Ing. Josef Kalbáč

Mgr. Mária Hájková

Ing. Jana Habersbergerová

Petra Frčková

Bc.Olga Medlínová, DiS