Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kontaktní údaje:

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice, IČO: 69093083

tel.: 383 323 281, e-mail: reditelka@charita-strakonice.cz

ID datové schránky: u9hc73w

Bankovní spojení:

ČSOB Strakonice 136219490/0300

OCH Strakonice je členem:

 • České rady humanitárních organizací
 • České asociace poskytovatelů sociálních služeb
 • Zdravotnického kolégia
 • Kolégia pro seniory
 • Kolégia pro domovy seniorů
 • Kolégia pečovatelské služby
 • Kolégia pro projekty sociálního poradenství

Je součástí Diecézní Charity České Budějovice. Působí na území města Strakonice a okolí (Blatná, Volyně, Čestice, Radomyšl, Osek atd.). Služby poskytujeme lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní politickou příslušnost.

Poslání:

„Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby.“ Posláním Oblastní Charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě či situaci. Vycházíme z individuálních potřeb každého zájemce o naši službu, poskytujeme ji v jeho zájmu a tak, abychom zajistili dodržování lidských práv a svobod. 

Registrované sociální služby:

 • Domov pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Odborné sociální poradenství

Cíle organizace:

 • Tvorba  a zavádění standardů kvality registrovaných sociálních služeb  - jako záruky trvalé kvality námi poskytovaných sociálních služeb
 • Podpora komunitního plánování 
 • Zvyšování odbornosti všech zaměstnanců 
 • Větší informovanost veřejnosti o organizaci ( www stránky, spolupráce s obcemi)
 • Prohloubení spolupráce s ostatními charitami Diecézní Charity České Budějovice – výměné stáže pracovníků z důvodu získání nových zkušeností
 • Prohloubení spolupráce s dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby

Právní statut

Církevní právnická osoba

Zřizovatel

Biskupství českobudějovické

Rada Charity

Ing. Josef Kalbáč

Mgr. Mária Hájková

Ing. Jana Habersbergerová

Petra Frčková

Bc.Olga Medlínová, DiS

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
549 125 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Poděkování za vynikající realizaci projektu