Volba MISS ČARODĚJNICE

Soutěž originality a tvořivosti v DKS sv. Anny Sousedovice dne 30. 4. 2013.

Volba MISS ČARODĚJNICE-2013.pdf

MISS ČARODĚJNICE 2013 vyhodnocení.pdf

Nové webové stránky Poradny pro cizince a migranty v Č. Budějovicích

Diecézní charita Č.Budějovice spustila nové webové stránky Poradny pro cizince a migranty. Na webu naleznete informace pro cizince, informace o činnosti poradny, vzdělávání cizinců, ....atd.

více naleznet na www.cizincicb.charita.cz

 

Vystoupení dětí z MŠ Šumavská

 

 

 

 

Jarní vystoupení dětí z MŠ Šumavská v DKS Sousedovice ve středu 10. 4. 2013 od 15,30 hod.

 Vystoupení dětí z MŠ Šumavská.pdf

Babský sbor z Poříčí

Veselé Velikonoce

Pozvánka

Pozvánka na pořad Jak vznikaly písničky

PODĚKOVÁNÍ

Tříkrálová sbírka 2013

Oblastní charita Strakonice děkuje všem dárcům, kteří přispěli na konto Tříkrálové sbírky 2013. Děkujeme všem spolupracovníkům, koledníkům a vedoucím skupinek.

Zvláštní poděkování pak patří dětskému pěveckému sboru Fere Angeli ZUŠ Strakonice a smíšenému sboru Hlasoň Strakonice pod vedením Marcely Mikové za vystoupení na Tříkrálovém koncertu v kostele u sv. Markéty dne 4. 1. 2013.

Za podporu velice děkujeme Městu Strakonice. Rada města odsouhlasila pro všechny koledníčky hodinu zdarma v rámci STARZ, to znamená na plaveckém či zimním stadiónu. Je to velmi pěkné ocenění pro děti, které jsou ochotné věnovat svůj volný čas pro dobrou věc.

Tříkrálová sbírka 2013 se konala v termínu od 1. do 14. ledna 2013. Rozpečetění 38 kasiček proběhlo na MěÚ Strakonice dne 15. 1. 2013. Celkový výtěžek sbírky byl 116 215 Kč, z toho výtěžek Tříkrálového koncertu činil 14 610 Kč. Vybraná částka byla odeslána na konto Tříkrálové sbírky 2013. Z celkového výnosu bude 35% využito na mezinárodní humanitární pomoc. Podrobnosti najdete na www.trikralovasbirka.cz. Oblastní charita Strakonice poté dostane zpět 65% z výše uvedené částky. Tyto finance budou použity na zakoupení automobilu pro terénní pečovatelskou službu a osobní asistenci Oblastní charity Strakonice.

Olga Medlínová, DiS. ředitelka Oblastní Charity Strakonice

V českobudějovické diecézi skončila Tříkrálová sbírka rekordem

V českobudějovické diecézi letošní výtěžek Tříkrálové sbírky dosáhnul rekordní částky 4.025.130,- Kč což je o 154 624, - Kč více než v loňském roce. Děkujeme dárcům, koledníkům za podporu a v příštím roce zase naviděnou.  Více…

Tříkrálová sbírka

Tři králové vybrali 116 215 Kč

Tříkrálová sbírka 2013 na Strakonicku byla úspěšná. Do 36 kasiček se podařilo vybrat celkovou částku 116 215 Kč. Tyto peníze budou odeslány na sbírkový účet Charity Česká republika, odkud se Oblastní charitě Strakonice vrátí 65%, tedy 75 540 Kč. Za tyto prostředky bude zakoupen ojetý vůz pro terénní služby.

Děkujeme všem dobrovolníkům a spolupracovníkům, kteří nám pomohli sbírku zrealizovat. Též velmi děkujeme všem dárcům.

Pozvánka MŠ

Srdečně Vás zveme na vystoupení MŠ Šumavská

(pro pozvánku klikněte na obrázek)