Pečovatelská služba Malenice

pečovatelská služba

Adresa: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

Sociální pracovnice:
Mgr. Petra Zemková

Telefon: 725 438 344
E-mail: petra.zemkova@strakonice.charita.cz

Zájemci o pečovatelskou službu mohou kontaktovat sociální pracovníci telefonicky. Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby je uzavření písemné smlouvy. Před jejím uzavřením navštíví žadatele sociální pracovnice, která provede místní šetření tam, kde by měla být pečovatelská služba poskytována.

1. 1. 2021 byla Charita Malenice sloučena pod Oblastní charitu Strakonice. Pečovatelskou službu nyní zajišťuje OCH Strakonice pod střediskem Malenice.

Pečovatelská služba Oblastní charity Strakonice – středisko Malenice je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase  v domácnostech osob na území obcí Malenice, Bušanovice a Mikroregionu Vlachovo Březí. Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

Čas poskytování:

 • od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poslání:

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běžných činnostech osob se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Věková skupina: od 18ti let věku

Cílová skupina:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním omezením
 • Osoby s chronickým onemocněním

Kapacita služby:

40 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jeden okamžik lze poskytnout službu maximálně 2 uživatelům. 

 Cíle:

 • Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí
 • Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil
 • Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby

Zásady pečovatelské služby:

 • Zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů (podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu).
 • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
 • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Uživatelé jsou aktivními účastníky při uspokojování svých potřeb.

Oblast působení pečovatelské služby Malenice:

ORP Strakonice: 

Malenice (Straňovice, Zlešice),

ORP Prachatice: 

Bušanovice (Beneda, Horní a Dolní Nekvasovice)

Mikroregion Vlachovo Březí:

Bohunice, Budkov, Dub (místní části: Borčice; Dubská Lhota; Dvorec; Javornice), Dvory, Krajníčko, Kratušín (místí část: Chlístov), Lažiště, Lipovice (místní část: Konopiště), Strunkovice nad Blanicí (místní části: Blanička, Malý Bor, Protivec, Svojnice, Šipoun, Velký Bor, Žíchovec), Tvrzice, Vlachovo Březí (místní části: Dáchov, Dolní Kožlí, Doubrava, Horní Kožlí, Chocholatá Lhota, Mojkov, Uhřice), Zábrdí.

Pozn.: V obcích Mikroregionu Vlachovo Březí Chlumany, Šumavské Hoštice (místní části: Kosmo, Škareza, Vojslavice, Nedvídkov) a v obci Žárovná, poskytuje pečovatelskou službu Oblastní Charita Vimperk.

Dokumenty ke stažení


Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), města a obce a další zdroje.  

MPSVJihočeský kraj