V klubovně se každodenně schází „rodina“ při ranní kávě

Každý den jsou obyvatelé zváni a doprovázeni do klubovny k setkání a k zapojení do nejrůznějších činností. Každý se zapojuje podle svých zájmů a schopností. Setkávání obyvatel při pracovních činnostech podporuje sociální kontakty, paměť a procvičuje jemnou motoriku.