Oslava MDŽ

Popřát našim ženám k MDŽ přijel Babský soubor z Poříčí 7.3.2017. Po veselém pásmu lidových písní si členové souboru vyzkoušeli jazykolamy, které jsme si pro ně připravili. Poté přítomní muži rozdali dámám (vč. dam ze souboru) květiny a ještě následovalo pár písniček na přání. Ze setkání všichni odcházeli v dobré náladě.