Dvojité výročí

Oblastní charita Strakonice oslavila 20 let od založení a Dům klidného stáří sv. Anny 15 let od zahájení provozu. Oslava se konala v Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích v pátek 24.5.2019.

V 10 hodina zahájila oslavu ředitelka Olga Medlínová.  Po úvodní přípitku zavzpomínala na krušné začátky s deseti tisíci korunami od Pátera Koutského a podporou z úřadu práce. Vyzdvihla spolupráci s holandskými přáteli, kteří za vznikem charity stojí. Zrekapitulovala vznik a rozvoj dalších služeb, jako poradna, osobní asistence. Pečovatelská služba Osek a Radomyšl, Pečovatelská služba Strakonice, denní stacionář pro seniory, pečovatelské služby Volyně a Blatná. Zmínila se také o humanitární pomoci, především v r. 2002 při povodních. Popsala vznik myšlenky na výstavbu domova i celý postup až do dnešní doby. Poděkovala všem zaměstnancům za obětavou práci, diecézní charitě za podporu především při výstavbě domova. Popřála obyvatelům, personálu i všem hostům, aby mezi lidmi bylo stále více pochopení, důstojnosti, vlídnosti a lásky

Ředitel Diecézní charity České Budějovice Mag. Jiří Kohout přinesl charitě dort s 20ti svíčkami, který pak společně sfoukli. Ve svém proslovu popřál obyvatelům i personálu hodně štěstí a pohody do dalších let. Poděkoval pí ředitelce za její dvacetiletou práci pro charitu. Vyzdvihl úspěchy a vyznamenání, které charita v průběhu své činnosti obdržela.

Následovalo hudební vystoupení obyvatel domova, které všechny návštěvníky nadchlo, některé dojalo, některé rozezpívalo.  Po malé přestávce na občerstvení vystoupila mladá dudačka s lidovými písněmi.

Domov byl pro tuto příležitost krásně vyzdoben květinami. Na chodbě si mohli návštěvníci prohlédnout tváře veškerého personálu domova na fotografiích. Fotografie byly umístěny na společné síti poseté motýly jako symbol toho, že zde všichni táhnou za jeden provaz a dělají svoji práci s láskou.

Následovaly prohlídky domova. V klubovně ve druhém patře byla prodejní výstava výrobků seniorů. V klubovně o patro níž byly k vidění keramické výtvory místních žen a dětí.

Od 14 hodin sloužil slavnostní Mši svatou P. Turek. Celou mší se prolínala láska člověka k člověku. K tomu všemu vyšlo krásné počasí. 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
549 125 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Poděkování za vynikající realizaci projektu