Pečovatelská služba Volyně


  • Tel.: 383 325 808, 776 808 841, 777 808 947
 
Vimperská 595, Volyně, 387 01 Vedoucí služby: Bc. Helena Turková - vedoucí/sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Nácvik pohybu, kondiční cvičení

Společnost pečovatelky v domácnosti uživatele

Doprovod na vycházky

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

Přeprava věcí (osobním automobilem OCH Strakonice)

Práce na zahradě, úklid okolí domu

Pomoc s péčí o domácí zvíře

Umytí jídlonosiče a termoobalu

Práce na zahradě, úklid okolí domu

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb.

Podrobnosti ZDE: Pečovatelská služba Volyně


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Monika Kutheilová, DiS. - pracovník v sociálních službách Bc. Helena Turková - vedoucí/sociální pracovník