Pečovatelská služba Blatná


  • Tel.: 380 830 305, 777 808 985
 
náměstí J. A. Komenského 1076, Blatná, 388 01 Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Koutná - vedoucí/sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Nácvik pohybu, kondiční cvičení

Společnost pečovatelky v domácnosti uživatele

Doprovod na vycházky

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

Přeprava věcí (osobním automobilem OCH Strakonice)

Práce na zahradě, úklid okolí domu

Pomoc s péčí o domácí zvíře

Umytí jídlonosiče a termoobalu

Práce na zahradě, úklid okolí domu

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb.

Podrobnosti ZDE: Pečovatelská služba Blatná


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Kateřina Koutná - vedoucí/sociální pracovník