Osobní asistence


  • Tel.: 383 325 808, 777 808 874
 
Krále J. z Poděbrad 772, Strakonice, 386 01 Vedoucí služby: Bc. Helena Turková - vedoucí/sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

Osobní asistence je sociální služba poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb.

Podrobnosti ZDE: Osobní asistence


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Helena Turková - vedoucí/sociální pracovník