Radka Pechová, DiS.

  • Tel.: 383 325 808, 776 808 841

Sociální pracovník Pečovatelské služby Strakonice a sociální pracovník Odborné sociální poradny pro seniory a osoby se zdravotním omezením. Půjčovna kompenzačních pomůcek Strakonice.


Organizace:


Seznam zařízení:

Pečovatelská služba Strakonice - sociální pracovník Odborná sociální poradna Strakonice - sociální pracovník

Seznam služeb:

Pečovatelská služba Strakonice - sociální pracovník Odborná sociální poradna Strakonice - sociální pracovník