Přehled akcí v DKS za měsíc září 2011

V měsíci září to v Domě klidného stáří sv. Anny skutečně žilo. Máme dostavěnu a vysvěcenu keramickou dílnu, proběhla výstava ručních prací v kapli DS Lidická a další akce...

Přehled akcí DKS za srpen 2011

Přehled akcí DKS za srpen 2011

Druhý prázdninový měsíc v DKS

Přehled akcí DKS za červenec 2011

Co se událo v DKS o prázdninách

Poděkování

Oblastní charita Strakonice  chce vyjádřit  poděkování dobrovolníkům z firmy FEZKO THIERRY, a.s

Přehled akcí DKS za červen 2011

Přehled akcí DKS za červen 2011

Přehled akcí DKS za měsíc červen 

KALENDÁŘ AKCÍ za rok 2010

Kalendář akcí, které se udály v roce 2010

Přehled ackí DKS za květen 2011

Přehled ackí DKS za květen 2011

Přehled akcí v DKS za měsíc květen 2011

Přehled ackí DKS za duben 2011

Přehled ackí DKS za duben 2011

Přehled akcí v DKS za měsíc duben 2011

Přehled ackí DKS za březen 2011

Co se u nás stalo v březnu

Přehled ackí DKS za únor 2011

Co vše se u nás v únoru událo