Akce březen a duben 2012

Vše co se událo v Sousedovicích v Březnu a v dubnu 2012

Přehled akcí za Leden a Únor 2012

Událo se mnoho věcí: vrátila se Kámoška po úspěšné operaci, uskutečnila se světelná šou v rámci zpívánek, proběhl masopustní rej a mnoho dalšího.

Přehled akcí listopad 2011

Vše co se událo v Sousedovicích v měsíci listopadu

Akce za měsíc říjen

Vyrábíme vánoční výrobky a dekorace a v keramické dílně zkoušíme vyrábět první vánoční ozdoby z keramické hlíny.

V prosinci nás čeká řada krásných akcí. Dne 5.12.2011 přijdou za námi Mikuláš, čert a anděl. 8.12. nám přijede zazpívat Babský soubor z Poříčí a 13.12. k nám přijedou s vánočním pásmem naše milé děti z Mateřské školy Šumavská.

Dále se v prosinci zúčastníme vánočních trhů, které pořádá O2 v Českých Budějovicích.

Přehled akcí v DKS za měsíc září 2011

V měsíci září to v Domě klidného stáří sv. Anny skutečně žilo. Máme dostavěnu a vysvěcenu keramickou dílnu, proběhla výstava ručních prací v kapli DS Lidická a další akce...

Babský soubor z Poříčí

V rámci Týdne sociálních služeb vystoupí v Domě klidného stáří Babský soubor z poříčí. Akce se koná ve středu 12.10. od 14.30

Přehled akcí DKS za srpen 2011

Přehled akcí DKS za srpen 2011

Druhý prázdninový měsíc v DKS

Přehled akcí DKS za červenec 2011

Co se událo v DKS o prázdninách

Poděkování

Oblastní charita Strakonice  chce vyjádřit  poděkování dobrovolníkům z firmy FEZKO THIERRY, a.s

Přehled akcí DKS za červen 2011

Přehled akcí DKS za červen 2011

Přehled akcí DKS za měsíc červen