Setkání s P. Romanem Dvořákem

Setkání s P. Romanem Dvořákem

Zaměstnanci Oblastní charity Strakonice se setkali v únoru 2017 s P. Romanem Dvořákem, farářem římskokatolické farnosti ve Strakonicích. 

P2110147Zaměstnanci Oblastní charity Strakonice měli v únoru 2017 možnost zúčastnit se besedy s P. Romanem Dvořákem na téma duchovní rozměr sociálních služeb. Kvalitní poskytování sociálních služeb není možné bez pochopení, vnímání a uspokojování potřeb duševních a duchovních.

Musím říci, že jsem byla příjemně překvapena zájmem o tuto problematiku z řad zaměstnancům. Také jsem ocenila množství, kvalitu a hloubku otázek.

Při besedě nám P. Roman Dvořák například vysvětlil smysl a význam některých církevních obřadů a jejich důležitost pro věřící.

Beseda se nesla v neformálním optimistickém duchu, takže jsme z ní odcházeli povzbuzeni.

V rámci besedy pro terénní pracovníky, která se odehrávala v prostorách charity ve Strakonicích, požehnal P. Roman Dvořák charitní auta. Byly mezi nimi i dva nové vozy, k jejichž pořízení nám dopomohl výtěžek z letošní tříkrálové sbírky.

O. Medlínová