Cenu Charity obdrželi vynikající pracovníci

Cenu Charity obdrželi vynikající pracovníci

Devět charitních pracovníků a dobrovolníků obdrželo 25. září v Praze ocenění z rukou nejvyšších představitelů Charity ČR: prezidenta biskupa Pavla Posáda a ředitele Lukáše Curyla. Cena Charity ČR je poděkováním za nelehkou a obětavou práci a podporu charitního díla.

Vzpomínka z hospice: Růže mám docela rád

Vzpomínka z hospice: Růže mám docela rád

Rodinou opuštěný kriminálník, bývalý alkoholik, psychopat. Charita byla jediným místem, kde našel v posledních dnech svého života zázemí a porozumění.

Pouť na Prácheň u Horažďovic

Pouť na Prácheň u Horažďovic

Farnost a Farní charita Katovice pořádají pouť do kaple sv. Klimenta na Práchni 17. srpna 2013. Mše svatá zde bude v 10 hodin.

Osekem zaduněl výbuch

Mezi prvními byla u události také pracovnice Oblastní charity Strakonice Bc. Ivona Nováková. Přijela nabídnout pomoc v rámci činnosti odborné sociální poradny a humanitární pomoci.

Kardinál Miloslav Vlk na Svaté Anně u Kraselova

Kardinál Miloslav Vlk se během své dovolené zúčastní poutní mše svaté na Svaté Anně u Kraselova v neděli 28. července 2013. Máme z jeho návštěvy velkou radost a těšíme se na společnou oslavu svátku svaté Anny a Jáchyma.

Povodně na jihu Čech očima pracovníků Charity: smutek, beznaděj, ale i chvíle radosti a vděčnosti

Bylo napsáno mnoho o tom, co prožívají lidé, kteří byli na začátku letošního června zasaženi velkou vodou. Jak ale tyto dramatické chvíle prožívají ti, kteří jim pomáhali a pomáhají? Přinášíme Vám zamyšlení a příběhy vedoucích pracovníků Charity na jihu Čech.

Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních služeb

Oblastní charita Strakonice získala podporu Jihočeského kraje z Grantového programu Podpora terénních služeb na projekt Osobní asistence a Pečovatelská služba.

PODĚKOVÁNÍ Z KRAJSKÉHO ÚŘADU

Poděkování za zajištění doprovodného programu pro děti z pěstounských rodin dne 1. června 2013 ve Střelských Hošticích.

Kurz reminiscence pro zaměstnance DKS Sousedovice

Kurz Reminiscence – využití vzpomínek při práci se seniory realizovaný díky podpoře VDV – Nadace Olgy Havlové v měsíci květnu 2013 pro zaměstnance DKS Sousedovice.

Charita na jihu Čech kontaktuje lidi zasažené povodněmi a zjišťuje jejich další potřeby

Aktuální dění z Diecézní charity České Budějovice, oblastních charit Písek, Strakonice, Sušice a Třeboň a z Farní charity Tábor o pomoci lidem po povodních si můžete přečíst zde.