Výroční zpráva českobudějovické Diecézní charity v elektronické podobě

Na konci června vydala Diecézní charita České Budějovice výroční zprávu za rok 2013. "Děkuji upřímně všem, donátorům, dárcům, sponzorům a spolupracujícím subjektům, kteří nám mnoha způsoby pomáhají," říká v jejím úvodu ředitelka Michaela Čermáková. Zprávu za rok 2013 naleznete zde.

Pracovníci charity jsou proškoleni na povodně

Pracovníci charity jsou proškoleni na povodně

Nejen povodně, ale i požáry, hromadné havárie aut apod. Na mimořádné události, které mohou postihnout více obyvatel najednou, se připravovali pracovníci jihočeských charit na dvoudenním školení.

Maškarní ples

Maškarní bál pořádaný Oblastní charitou Strakonice se uskutečnil 21. 2. 2014 v jídelně Teplárny Strakonice.

Lidé v jižních Čechách darovali na Tříkrálovou sbírku přes 4,5 milionu Kč

Přesně 4 513 466 Kč, tolik přispěli do Tříkrálové sbírky lidé v českobudějovické diecézi. Poděkování ředitelky Diecézní charity Č. Budějovice a jak probíhá rozdělení peněz, to se dočtete v následujícím článku.

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Dárci charitní Tříkrálové sbírky byli i letos ke koledníkům štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali celkem přes 82 milionů korun. Výtěžek pomůže zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a seniorům. Část výnosu jde na humanitární pomoc.

Tříkrálová sbírka 2014 v Oblastní charitě Strakonice

Tříkrálová sbírka 2014 v Oblastní charitě Strakonice

Dne 14. ledna byl ukončen čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky 2014. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás. Koledovalo se v 59 obcích do 76 pokladniček. Celkový výsledek sbírky, kterou organizovala Oblastní charita Strakonice je 215 607 Kč.

TKS 2014 - výsledky OCHS podle obcí.pdf

Strakonická TV: Zpravodajství 03/2014:

www.youtube.com/watch?v=R7w2MxLLcGg&feature=youtu.be

 Strakonicko_deník 16.1.14.jpg

Tři králové koledovali v Senátu

Tři králové koledovali v Senátu

Symbolickou tečku za letošní Tříkrálovou sbírkou udělala 14. ledna koleda v Senátu PČR. Té předcházela slavnostní snídaně, které se zúčastnila řada předních osobností z řad duchovních a představitelů veřejného života.

Tříkrálová sbírka Oblastní charity Strakonice

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkůmdárcům ji v roce 2014 můžeme uspořádat už počtrnácté.

Česko zpívá koledy s regionálním Deníkem

Pojďte si zazpívat koledy! V Domě klidného stáří sv. Anny Sousedovice dne 11. 12. 2013 v 18 hodin.

Českobudějovická charita poděkovala dárcům a dobrovolníkům

Vyjmenovat všechny způsoby, jakými lidé podporují charitní dílo, je náročnější, než rychle přeříkat velkou násobilku. Diecézní a Městská charita Č. Budějovice se spojily a uspořádaly pro své podporovatele adventní koncert. Jaký byl, o tom si můžete přečíst a podívat se na obrázky na tomto odkazu.