Pěškotours 2013

Poprvé se obyvatelé Domu klidného stáří sv. Anny zúčastnili čtvrtého ročníku projektu Pěškotours 2013. Zapojilo se celkem 16 obyvatelů. Celkem ušli pěšky 224,426 km. 

Cenu Charity obdrželi vynikající pracovníci

Cenu Charity obdrželi vynikající pracovníci

Devět charitních pracovníků a dobrovolníků obdrželo 25. září v Praze ocenění z rukou nejvyšších představitelů Charity ČR: prezidenta biskupa Pavla Posáda a ředitele Lukáše Curyla. Cena Charity ČR je poděkováním za nelehkou a obětavou práci a podporu charitního díla.

Vzpomínka z hospice: Růže mám docela rád

Vzpomínka z hospice: Růže mám docela rád

Rodinou opuštěný kriminálník, bývalý alkoholik, psychopat. Charita byla jediným místem, kde našel v posledních dnech svého života zázemí a porozumění.

Pouť na Prácheň u Horažďovic

Pouť na Prácheň u Horažďovic

Farnost a Farní charita Katovice pořádají pouť do kaple sv. Klimenta na Práchni 17. srpna 2013. Mše svatá zde bude v 10 hodin.

Osekem zaduněl výbuch

Mezi prvními byla u události také pracovnice Oblastní charity Strakonice Bc. Ivona Nováková. Přijela nabídnout pomoc v rámci činnosti odborné sociální poradny a humanitární pomoci.

Kardinál Miloslav Vlk na Svaté Anně u Kraselova

Kardinál Miloslav Vlk se během své dovolené zúčastní poutní mše svaté na Svaté Anně u Kraselova v neděli 28. července 2013. Máme z jeho návštěvy velkou radost a těšíme se na společnou oslavu svátku svaté Anny a Jáchyma.

Povodně na jihu Čech očima pracovníků Charity: smutek, beznaděj, ale i chvíle radosti a vděčnosti

Bylo napsáno mnoho o tom, co prožívají lidé, kteří byli na začátku letošního června zasaženi velkou vodou. Jak ale tyto dramatické chvíle prožívají ti, kteří jim pomáhali a pomáhají? Přinášíme Vám zamyšlení a příběhy vedoucích pracovníků Charity na jihu Čech.

Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních služeb

Oblastní charita Strakonice získala podporu Jihočeského kraje z Grantového programu Podpora terénních služeb na projekt Osobní asistence a Pečovatelská služba.

PODĚKOVÁNÍ Z KRAJSKÉHO ÚŘADU

Poděkování za zajištění doprovodného programu pro děti z pěstounských rodin dne 1. června 2013 ve Střelských Hošticích.

Kurz reminiscence pro zaměstnance DKS Sousedovice

Kurz Reminiscence – využití vzpomínek při práci se seniory realizovaný díky podpoře VDV – Nadace Olgy Havlové v měsíci květnu 2013 pro zaměstnance DKS Sousedovice.